Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼
Acc. No.

暫時碼
Temp-id

品種名稱
Accession Name

品種中文名稱
Chinese Name

提供單位
Donor

95A06629

PI 349674

NCHU

95A06630

PI 352765

NCHU

95A06631

PI 352769

NCHU

95A06632

PI 352770

NCHU

95A06633

PI 352772

NCHU

95A06634

PI 352774

NCHU

95A06635

PI 352829

NCHU

95A06636

PI 352830

NCHU

95A06637

PI 352832

NCHU

95A06638

PI 352834

NCHU

95A06639

PI 352835

NCHU

95A06640

PI 352836

NCHU

95A06641

PI 352838

NCHU

95A06642

PI 352848

NCHU

95A06643

PI 352853

NCHU

95A06644

PI 352854

NCHU

95A06645

PI 352855

NCHU

95A06646

PI 352857

NCHU

95A06647

PI 352859

NCHU

95A06648

PI 352860

NCHU

95A06649

PI 352863

NCHU

95A06650

PI 352864

NCHU

95A06651

PI 352865

NCHU

95A06652

PI 352870

NCHU

95A06653

PI 352872

NCHU

95A06654

PI 352880

NCHU

95A06655

PI 352883

NCHU

95A06656

PI 352889

NCHU

95A06657

PI 352892

NCHU

95A06658

PI 352893

NCHU

95A06659

PI 352894

NCHU

95A06660

PI 352895

NCHU

95A06661

PI 352899

NCHU

95A06662

PI 352901

NCHU

95A06663

PI 352902

NCHU

95A06664

PI 352903

NCHU

95A06665

PI 352904

NCHU

95A06666

PI 352905

NCHU

95A06667

PI 352908

NCHU

95A06668

PI 352909

NCHU

95A06669

PI 352915

NCHU

95A06670

PI 352916

NCHU

95A06671

PI 352919

NCHU

95A06672

PI 352921

NCHU

95A06673

PI 352922

NCHU

95A06674

PI 352926

NCHU

95A06675

PI 352931

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06676

PI 352933

NCHU

95A06677

PI 352934

NCHU

95A06678

PI 352941

NCHU

95A06679

PI 352942

NCHU

95A06680

PI 352949

NCHU

95A06681

PI 352950

NCHU

95A06682

PI 352953

NCHU

95A06683

PI 352954

NCHU

95A06684

PI 352955

NCHU

95A06685

PI 352956

NCHU

95A06686

PI 352959

NCHU

95A06687

PI 352960

NCHU

95A06688

PI 352961

NCHU

95A06689

PI 352962

NCHU

95A06690

PI 352964

NCHU

95A06691

PI 352965

NCHU

95A06692

PI 352971

NCHU

95A06693

PI 352972

NCHU

95A06694

PI 352973

NCHU

95A06695

PI 352974

NCHU

95A06696

PI 352975

NCHU

95A06697

PI 352986

NCHU

95A06698

PI 352987

NCHU

95A06699

PI 352988

NCHU

95A06700

PI 352989

NCHU

95A06701

PI 352997

NCHU

95A06702

PI 352998

NCHU

95A06703

PI 352999

NCHU

95A06704

PI 353000

NCHU

95A06705

PI 353004

NCHU

95A06706

PI 353007

NCHU

95A06707

PI 353008

NCHU

95A06708

PI 353015

NCHU

95A06709

PI 353025

NCHU

95A06710

PI 353030

NCHU

95A06711

PI 353031

NCHU

95A06712

PI 353033

NCHU

95A06713

PI 353039

NCHU

95A06714

PI 353040

NCHU

95A06715

PI 353041

NCHU

95A06716

PI 353050

NCHU

95A06717

PI 353051

NCHU

95A06718

PI 353055

NCHU

95A06719

PI 353057

NCHU

95A06720

PI 353059

NCHU

95A06721

PI 353064

NCHU

95A06722

PI 353067

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06723

PI 353068

NCHU

95A06724

PI 353070

NCHU

95A06725

PI 353073

NCHU

95A06726

PI 353074

NCHU

95A06727

PI 353076

NCHU

95A06728

PI 353081

NCHU

95A06729

PI 353086

NCHU

95A06730

PI 353089

NCHU

95A06731

PI 353092

NCHU

95A06732

PI 353103

NCHU

95A06733

PI 353105

NCHU

95A06734

PI 353106

NCHU

95A06735

PI 353110

NCHU

95A06736

PI 353112

NCHU

95A06737

PI 353117

NCHU

95A06738

PI 353119

NCHU

95A06739

PI 353121

NCHU

95A06740

PI 353122

NCHU

95A06741

PI 353130

NCHU

95A06742

PI 353136

NCHU

95A06743

PI 353137

NCHU

95A06744

PI 353139

NCHU

95A06745

PI 353144

NCHU

95A06746

PI 353145

NCHU

95A06747

PI 353149

NCHU

95A06748

PI 353157

NCHU

95A06749

PI 353164

NCHU

95A06750

PI 353211

NCHU

95A06751

PI 353217

NCHU

95A06752

PI 353226

NCHU

95A06753

PI 353227

NCHU

95A06754

PI 353266

NCHU

95A06755

PI 353270

NCHU

95A06756

PI 353271

NCHU

95A06757

PI 353272

NCHU

95A06758

PI 353273

NCHU

95A06759

PI 353300

NCHU

95A06760

PI 353307

NCHU

95A06761

PI 353310

NCHU

95A06762

PI 353311

NCHU

95A06763

PI 353318

NCHU

95A06764

PI 353327

NCHU

95A06765

PI 353331

NCHU

95A06766

PI 353334

NCHU

95A06767

PI 353341

NCHU

95A06768

PI 353377

NCHU

95A06769

PI 353379

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06770

PI 353380

NCHU

95A06771

PI 353381

NCHU

95A06772

PI 353383

NCHU

95A06773

PI 354443

NCHU

95A06774

PI 354444

NCHU

95A06775

PI 354445

NCHU

95A06776

PI 354463

NCHU

95A06777

PI 354465

NCHU

95A06778

PI 354466

NCHU

95A06779

PI 354468

NCHU

95A06780

PI 354469

NCHU

95A06781

PI 354474

NCHU

95A06782

PI 354493

NCHU

95A06783

PI 354498

NCHU

95A06784

PI 354499

NCHU

95A06785

PI 354506

NCHU

95A06786

PI 354507

NCHU

95A06787

PI 354508

NCHU

95A06788

PI 354509

NCHU

95A06789

PI 354524

NCHU

95A06790

PI 354525

NCHU

95A06791

PI 354531

NCHU

95A06792

PI 354539

NCHU

95A06793

PI 354542

NCHU

95A06794

PI 354543

NCHU

95A06795

PI 354559

NCHU

95A06796

PI 354566

NCHU

95A06797

PI 354579

NCHU

95A06798

PI 354580

NCHU

95A06799

PI 354581

NCHU

95A06800

PI 354584

NCHU

95A06801

PI 354599

NCHU

95A06802

PI 354603

NCHU

95A06803

PI 354631

NCHU

95A06804

PI 354636

NCHU

95A06805

PI 354642

NCHU

95A06806

PI 354659

NCHU

95A06807

PI 354662

NCHU

95A06808

PI 354663

NCHU

95A06809

PI 354664

NCHU

95A06810

PI 354671

NCHU

95A06811

PI 354680

NCHU

95A06812

PI 354683

NCHU

95A06813

PI 354684

NCHU

95A06814

PI 354686

NCHU

95A06815

PI 354691

NCHU

95A06816

PI 354694

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06817

PI 354699

NCHU

95A06818

PI 354700

NCHU

95A06819

PI 354702

NCHU

95A06820

PI 354704

NCHU

95A06821

PI 354706

NCHU

95A06822

PI 354717

NCHU

95A06823

PI 354718

NCHU

95A06824

PI 354724

NCHU

95A06825

PI 354725

NCHU

95A06826

PI 354727

NCHU

95A06827

PI 354728

NCHU

95A06828

PI 354729

NCHU

95A06829

PI 354732

NCHU

95A06830

PI 354734

NCHU

95A06831

PI 354740

NCHU

95A06832

PI 354742

NCHU

95A06833

PI 354743

NCHU

95A06834

PI 354744

NCHU

95A06835

PI 354745

NCHU

95A06836

PI 354748

NCHU

95A06837

PI 354759

NCHU

95A06838

PI 354760

NCHU

95A06839

PI 354763

NCHU

95A06840

PI 354764

NCHU

95A06841

PI 354765

NCHU

95A06842

PI 354767

NCHU

95A06843

PI 354774

NCHU

95A06844

PI 354782

NCHU

95A06845

PI 354787

NCHU

95A06846

PI 354793

NCHU

95A06847

PI 354794

NCHU

95A06848

PI 354796

NCHU

95A06849

PI 354800

NCHU

95A06850

PI 354801

NCHU

95A06851

PI 354802

NCHU

95A06852

PI 354805

NCHU

95A06853

PI 354809

NCHU

95A06854

PI 354815

NCHU

95A06855

PI 354816

NCHU

95A06856

PI 354818

NCHU

95A06857

PI 354820

NCHU

95A06858

PI 354821

NCHU

95A06859

PI 354822

NCHU

95A06860

PI 354823

NCHU

95A06861

PI 354827

NCHU

95A06862

PI 354828

NCHU

95A06863

PI 354829

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06864

PI 354830

NCHU

95A06865

PI 354831

NCHU

95A06866

PI 354833

NCHU

95A06867

PI 354835

NCHU

95A06868

PI 354837

NCHU

95A06869

PI 354838

NCHU

95A06870

PI 354840

NCHU

95A06871

PI 354841

NCHU

95A06872

PI 354843

NCHU

95A06873

PI 354844

NCHU

95A06874

PI 354845

NCHU

95A06875

PI 354847

NCHU

95A06876

PI 354848

NCHU

95A06877

PI 354851

NCHU

95A06878

PI 354860

NCHU

95A06879

PI 354863

NCHU

95A06880

PI 354864

NCHU

95A06881

PI 354865

NCHU

95A06882

PI 354867

NCHU

95A06883

PI 354868

NCHU

95A06884

PI 354869

NCHU

95A06885

PI 354870

NCHU

95A06886

PI 354877

NCHU

95A06887

PI 354878

NCHU

95A06888

PI 354881

NCHU

95A06889

PI 354883

NCHU

95A06890

PI 358716

NCHU

95A06379

PI 525765

NCHU

95A06938

Pink Eye [ACC.6847]

NCHU

95A07010

Pink Eye [ACC.6926]

NCHU

95A07019

Poona

NCHU

95A07005

Pusa Do Pasli

NCHU

95A07006

Pusa Phalguni

NCHU

95A06911

Queen Anne [ACC.6817]

NCHU

00180003

96A05400

Queen Anne [TVI0694]

DH-TARI

95A07003

Red Cowpea

NCHU

95A06895

Sitao Turo <White>

NCHU

95A06892

SP. [ACC.6795]

NCHU

95A06893

SP. [ACC.6797]

NCHU

95A06894

SP. [ACC.6798]

NCHU

95A06998

SP. [ACC.6912]

NCHU

95A06944

Stbno 101/2

NCHU

95A06977

Stbno 102

NCHU

95A06978

Stbno 105

NCHU

95A06979

Stbno 106

NCHU

95A06980

Stbno 107

NCHU

95A06981

Stbno 113

NCHU

Vigna unguiculata Vigna unguiculata

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

95A06982

Stbno 114

NCHU

95A06983

Stbno 117

NCHU

95A06984

Stbno 119

NCHU

95A06985

Stbno 122

NCHU

95A06986

Stbno 123

NCHU

95A06987

Stbno 125

NCHU

95A06988

Stbno 126

NCHU

95A06989

Stbno 130

NCHU

95A06990

Stbno 132

NCHU

95A06991

Stbno 134

NCHU

95A06940

Stbno 2/1

NCHU

95A06941

Stbno 2/2

NCHU

95A06942

Stbno 2/3

NCHU

95A06939

Stbno 22

NCHU

95A06943

Stbno 5

NCHU

95A06946

Stbno 53

NCHU

95A06947

Stbno 53/1

NCHU

95A06948

Stbno 56

NCHU

95A06949

Stbno 56/1

NCHU

95A06950

Stbno 57

NCHU

95A06951

Stbno 58

NCHU

95A06952

Stbno 58/1

NCHU

95A06945

Stbno 59

NCHU

95A06953

Stbno 60

NCHU

95A06954

Stbno 60/1

NCHU

95A06955

Stbno 61 <Bombay>

NCHU

95A06956

Stbno 64

NCHU

95A06957

Stbno 66

NCHU

95A06959

Stbno 67

NCHU

95A06958

Stbno 70

NCHU

95A06960

Stbno 71

NCHU

95A06961

Stbno 71/1

NCHU

95A06962

Stbno 71/2

NCHU

95A06963

Stbno 71/4

NCHU

95A06964

Stbno 72

NCHU

95A06965

Stbno 73

NCHU

95A06966

Stbno 74

NCHU

95A06967

Stbno 74/1

NCHU

95A06968

Stbno 74/1/1

NCHU

95A06969

Stbno 74/2/1

NCHU

95A06970

Stbno 75

NCHU

95A06971

Stbno 75/1

NCHU

95A06972

Stbno 75/1/1

NCHU

95A06973

Stbno 75/4/1

NCHU

95A06974

Stbno 76

NCHU

95A06975

Stbno 77

NCHU

95A06976

Stbno 78

NCHU

Vigna unguiculata Vitis vinifera

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

 

95A07002

Sunday Market

 

NCHU

 

95A06180

Sunday Market 1

 

NCHU

 

95A06181

Sunday Market 2

 

NCHU

 

95A06182

Sunday Market 3

 

NCHU

 

95A06183

Sunday Market 4

 

NCHU

 

95A06184

Sunday Market 5

 

NCHU

 

95A06185

Sunday Market 6

 

NCHU

 

95A06186

Sunday Market 7

 

NCHU

 

95A06187

Sunday Market 8

 

NCHU

 

95A06188

Sunday Market 9

 

NCHU

     
 

95A06189

Sunday Market 10

 

NCHU

 

98A03242

Tai Chung Hung Jen Yu Yeh Mu Tou

 

NPGRC

 

94A04506

Te Yen Kang Tou

黑眼豇豆

DH-TARI

 

95A06936

Topset [ACC.6845]

 

NCHU

 

95A07018

Topset [ACC.6934]

 

NCHU

 

97A05077

Tsai Tou 71 B-1

菜豆71 B-1

DH-TARI

 

97A05079

Tsu Pi Tsai Tou

粗皮菜豆

DH-TARI

 

97A05082

Tu Ching Chia Tasi Tou

土青莢菜豆

DH-TARI

 

94A04516

TVI7550

不搭架矮生豆角

DH-TARI

 

95A06908

UPCA No.4

 

NCHU

     
 

95A06906

UPCA No.5

 

NCHU

 

95A06928

Uunggo Red

 

NCHU

 

95A06912

V59-41

 

NCHU

 

95A06909

V65-2

 

NCHU

 

95A06900

V67-3

 

NCHU

 

95A07015

Venezula 12A

 

NCHU

00243603

98A00547

Yu Tou

愚豆

DH-TARI

Vitex negundo 黃荊 Negundo chaste tree

00185535

 

TY830151

 

TYDAIS

Vitex rotundifolia 海埔姜

00137306

 

M0059

 

TTDAIS

00156865

95A02960

Y-03-001

 

NTU

00156874

95A02961

Y-03-002

 

NTU

00156883

95A02962

Y-03-003

NTU

00156892

95A02963

Y-03-004

NTU

Vitex trifolia 三葉埔姜

00229612

97A05309

TF4102-01

 

TESRI

Vitis shifunensis 三葉葡萄

00185142

 

TY830112

 

TYDAIS

Vitis thunbergii var. taiwaniana 細本山葡萄

00241627

M0156

TTDAIS

00185124

TY830110

TYDAIS

Vitis vinifera 歐洲葡萄 Grape

00160127

ALPH.LAV.

DH-TARI

00159900

Anna Maria

DH-TARI

00159919

B5/38

DH-TARI

00159928

Beauty

DH-TARI

00159937

Black Mouncca

DH-TARI

Vitis vinifera x Citrofortunella mitis

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

00160136

 

Black Rose

 

DH-TARI

00159946

 

Bronx Seedless

 

DH-TARI

00159955

 

Canner

 

DH-TARI

00160145

 

Cardinal

 

DH-TARI

00160154

 

Century 1

 

DH-TARI

00160065

 

D

雜交種

DH-TARI

00159964

 

Delight

 

DH-TARI

00159973

 

Emerald Seedless

 

DH-TARI

00159982

 

Flame

 

DH-TARI

00160074

 

Igawa 1011

 

DH-TARI

     

00160083

Igawa 1014

DH-TARI

00160092

Igawa 1045

DH-TARI

00160109

Igawa 1050

DH-TARI

00160234

Italia

DH-TARI

00160172

KOSHU. SANJ

DH-TARI

00160163

Kyoho

DH-TARI

00160181

Lady Finger

DH-TARI

00160190

Lady Patrica

DH-TARI

00160118

Manigi

DH-TARI

00159991

Merbein Seedless

DH-TARI

     

00160298

Muscat Oo Alexandria

DH-TARI

00160001

Perlette

DH-TARI

00160207

Purple Corn

DH-TARI

00160216

Queen

DH-TARI

00160225

Queen Oo The Vineyards

DH-TARI

00160243

Red Italia

DH-TARI

00160252

Red Malaga

DH-TARI

00160261

Red Prince

DH-TARI

00160270

Riber

DH-TARI

00160289

Rose Ditch

DH-TARI

     

00160010

 

Ruby

 

DH-TARI

00160029

 

Russian

 

DH-TARI

00160038

 

Seneca Seedless

 

DH-TARI

00160047

 

Thompson Seedless

 

DH-TARI

00160056

 

Venus Seedless

 

DH-TARI

Wedelia chinensis 蟛蜞菊

00137342

 

M0063

 

TTDAIS

Wikstroemia indica 南嶺蕘花 Indian wilkstroemia

00241690

 

M0163

 

TTDAIS

x Citrocirus spp. 枳柚 Citrumelo

00259674

 

Swingle

 

CAES

x Citrocirus webberi 枳橙 Citrange

00258828

 

Carrizo

 

CAES

00266642

 

Carrizo Citrange

卡里若枳橙

KES-TARI

00258837

 

Rusk

 

CAES

x Citrofortunella mitis 四季橘 Calamondin orange

00266553

 

GR042

 

KES-TARI

00247067

 

Szu Chi Chung

四季種

FTHES

x Triticosecale spp. Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

x Triticosecale sp. 黑小麥 Triticale

 

96A06448

T11-181

 

TCDAIS

 

96A06456

T18-108

 

TCDAIS

 

96A06457

T18-124

 

TCDAIS

00214184

96A06449

T18-13

 

TCDAIS

00229461

96A06450

T18-47

 

TCDAIS

 

96A06451

T18-57

 

TCDAIS

 

96A06452

T18-59

 

TCDAIS

 

96A06453

T18-60

 

TCDAIS

00214193

96A06454

T18-83

 

TCDAIS

 

96A06455

T18-84

 

TCDAIS

     
 

96A06458

T18-87

 

TCDAIS

 

96A06447

Taichung Special No.1

台中特1

TCDAIS

Xanthosoma lindenii 乳脈千年芋 Magnificum

00142727

 

AXANT00001

 

TSS

Xanthosoma nigrum 紫芋

00142736

 

AXANT00002

 

TSS

Youngia japonica 一枝香

00241618

 

M0155

 

TTDAIS

Zantedeschia aethiopica 白花海芋

00193797

 

AZA00091

 

NCHU

00142585

 

Pai Hua Hai Yu

白花海芋

TSS

Zantedeschia elliottiana 黃海芋

00193804

 

AZE00092

 

NCHU

Zantedeschia rehmannii 粉紅海芋 Pink calla

00142638

 

Pink Calla

粉紅海芋

TSS

Zantedeschia spp. 彩色海芋芋 Calla lily

00142610

 

Best Gold [AZANT0004]

 

TSS

00142594

 

Black Magic [AZANT0002]

 

TSS

00142629

 

Carmine Red [AZANT00005]

 

TSS

00142601

 

Pacific Pink [AZANT00003]

 

TSS

Zanthoxylum nitidium 雙面刺 Glittering prickly ash

00241485

 

M0142

 

TTDAIS

00184930

 

TY830091

 

TYDAIS

Zea mays 玉米 Corn

 

95A05892

2027-3-5

 

TNDAIS

 

95A05893

29-4-1-3

 

TNDAIS

 

95A05916

442 SH2

 

TNDAIS

 

95A05895

82-5-3-1

 

TNDAIS

 

94A00497

88 PI 150

 

PDU

00232262

97A05375

925

 

TNDAIS

 

94A00371

93091

 

PDU

 

94A00372

93093

 

PDU

 

94A00373

93098

 

PDU

 

94A00374

93099

 

PDU

     

94A00375

93100

PDU

94A00376

93102

PDU

94A00377

93104

PDU

94A00378

93105

PDU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00379

93107

PDU

94A00380

93108

PDU

94A00381

95091

PDU

94A00382

95092

PDU

94A00383

95093

PDU

94A00384

95094

PDU

94A00385

95095

PDU

94A00386

95097

PDU

94A00387

95098

PDU

94A00388

95099

PDU

94A00389

95101

PDU

94A00390

95102

PDU

94A00391

95104

PDU

94A00392

95105

PDU

94A00393

95106

PDU

94A00394

95108

PDU

94A00395

95110

PDU

94A00396

95112

PDU

94A00397

95113

PDU

94A00398

95114

PDU

94A00399

95115

PDU

94A00400

95116

PDU

94A00401

95117

PDU

94A00402

95118

PDU

94A00403

95119

PDU

94A00404

95120

PDU

94A00405

95121

PDU

94A00406

95122

PDU

94A00407

95123

PDU

94A00408

95124

PDU

94A00409

95125

PDU

94A00410

95126

PDU

94A00411

95127

PDU

94A00412

95128

PDU

94A00413

95129

PDU

94A00414

95130

PDU

94A00415

95131

PDU

94A00416

95132

PDU

94A00417

95133

PDU

94A00418

95134

PDU

94A00419

95135

PDU

94A00420

95136

PDU

94A00421

95137

PDU

94A00422

95138

PDU

94A00423

95139

PDU

94A00424

95140

PDU

94A00425

95141

PDU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00426

95142

PDU

94A00427

95143

PDU

94A00428

95145

PDU

94A00429

95146

PDU

94A00430

95147

PDU

94A00431

95148

PDU

94A00432

95149

PDU

94A00433

95150

PDU

94A00434

95151

PDU

94A00435

95152

PDU

94A00436

95153

PDU

94A00437

95154

PDU

94A00438

95155

PDU

94A00439

95156

PDU

94A00440

95157

PDU

94A00441

95159

PDU

94A00442

95160

PDU

94A00443

95161

PDU

94A00444

97271

PDU

94A00445

97273

PDU

94A00446

97281

PDU

94A00447

98261

PDU

94A00496

98263

PDU

94A00448

98265

PDU

94A00449

98267

PDU

94A00450

98269

PDU

94A00451

98271

PDU

94A00452

98273

PDU

94A00453

98275

PDU

94A00454

98277

PDU

94A00455

98279

PDU

94A00456

98281

PDU

94A00457

98283

PDU

94A00458

98285

PDU

94A00459

98287

PDU

94A00460

98289

PDU

94A00461

98291

PDU

94A00462

98293

PDU

94A00463

98295

PDU

94A00464

98297

PDU

94A00465

98299

PDU

94A00466

98301

PDU

94A00467

98303

PDU

94A00468

98305

PDU

94A00469

98307

PDU

94A00470

98309

PDU

94A00471

98311

PDU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00472

98313

PDU

94A00473

98315

PDU

94A00474

98317

PDU

94A00475

98319

PDU

94A00476

98321

PDU

94A00477

98323

PDU

94A00478

98325

PDU

94A00479

98327

PDU

94A00480

98329

PDU

94A00481

98331

PDU

94A00482

98333

PDU

94A00483

98335

PDU

94A00484

98337

PDU

94A00485

98339

PDU

94A00486

98341

PDU

94A00487

98343

PDU

94A00488

98345

PDU

94A00489

98347

PDU

94A00490

98349

PDU

94A00491

98351

PDU

94A00492

98353

PDU

94A00493

98355

PDU

94A00494

98357

PDU

94A00495

98359

PDU

94A00272

A 619

TARI

94A00273

A 632

TARI

94A00274

A 634

TARI

94A00275

A 661

TARI

00193519

96A04367

Add-1

TARI

00193528

96A04368

Add-2

TARI

96A04369

Add-3

TARI

96A04370

Add-4

TARI

96A04371

Add-5

TARI

96A04372

Add-6

TARI

96A04373

Add-7

TARI

96A04374

Add-8

TARI

00193537

96A04375

Add-9

TARI

95A05896

AME III

TNDAIS

95A05897

AME III 29-5-3 <B5>

TNDAIS

95A05898

ANT1 G4A-2-44-1

TNDAIS

94A00276

Antigua-2D

TARI

00176938

96A05159

ASG293W-1

TNDAIS

94A00277

B 37

TARI

94A00278

B 68

TARI

94A00279

B 70 MBR

TARI

94A00280

B 77

TARI

94A00281

B 84

TARI

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00282

B 85

TARI

00176947

96A05160

B3435-1

TNDAIS

00176956

96A05161

B3442-1

TNDAIS

97A05320

Berpain 5505

TNDAIS

00177015

96A05167

BON-1-1

TNDAIS

95A05899

C

TNDAIS

94A00283

C 103

TARI

94A00284

C 123

TARI

94A00285

C 123 <0202>

TARI

00177195

96A05185

Carg 922-1

TNDAIS

00209647

97A01080

CE 242 <11+12>

NCHU

00210042

97A01123

CE 242 <119+120>

NCHU

00209656

97A01081

CE 242 <13>

NCHU

00209674

97A01083

CE 242 <17+18>

NCHU

00209610

97A01076

CE 242 <2>

NCHU

00209718

97A01087

CE 242 <25>

NCHU

00209736

97A01089

CE 242 <30>

NCHU

00209754

97A01091

CE 242 <35>

NCHU

00229425

97A01096

CE 242 <45+46>

NCHU

00229434

97A01098

CE 242 <50+51>

NCHU

00209834

97A01101

CE 242 <57>

NCHU

00210033

97A01122

CE 243 <117+118>

NCHU

00229416

97A01077

CE 243 <3>

NCHU

00209852

97A01103

CE 243 <62+63>

NCHU

00209709

97A01086

CE 244 <24>

NCHU

00209745

97A01090

CE 244 <34>

NCHU

00209763

97A01092

CE 244 <38>

NCHU

00209781

97A01094

CE 244 <40>

NCHU

00209772

97A01093

CE 244 <41+42>

NCHU

00209807

97A01097

CE 244 <49>

NCHU

00209629

97A01078

CE 244 <6>

NCHU

00209638

97A01079

CE 244 <7>

NCHU

00209898

97A01107

CE 244 <73+74>

NCHU

00209987

97A01116

CE 244 <93+94>

NCHU

00209665

97A01082

CE 245 <16>

NCHU

00209727

97A01088

CE 245 <29>

NCHU

00209816

97A01099

CE 245 <53>

NCHU

00209825

97A01100

CE 245 <54>

NCHU

00209843

97A01102

CE 245 <59+60>

NCHU

00209914

97A01109

CE 245 <77>

NCHU

00209923

97A01110

CE 245 <78>

NCHU

00209978

97A01115

CE 245 <90>

NCHU

00229443

97A01117

CE 245 <97>

NCHU

00209290

97A01044

CE 248 <1>

NCHU

00209307

97A01045

CE 248 <2>

NCHU

00209316

97A01046

CE 249 <5>

NCHU

00209325

97A01047

CE 249 <6>

NCHU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

00209334

97A01048

CE 249 <7>

NCHU

00209343

97A01049

CE 250 <5>

NCHU

00209352

97A01050

CE 250 <6>

NCHU

00209361

97A01051

CE 251

NCHU

00209370

97A01052

CE 251 <5>

NCHU

00209398

97A01054

CE 252 <3>

NCHU

00209389

97A01053

CE 252 <4>

NCHU

00209405

97A01055

CE 260 <1>

NCHU

00209441

97A01059

CE 260 <10>

NCHU

00209450

97A01060

CE 260 <12>

NCHU

00209469

97A01061

CE 260 <13>

NCHU

00209478

97A01062

CE 260 <15>

NCHU

00209487

97A01063

CE 260 <16>

NCHU

00209496

97A01064

CE 260 <18>

NCHU

00209503

97A01065

CE 260 <20>

NCHU

00209512

97A01066

CE 260 <22>

NCHU

00209521

97A01067

CE 260 <23>

NCHU

00209530

97A01068

CE 260 <24>

NCHU

00209549

97A01069

CE 260 <26>

NCHU

00209558

97A01070

CE 260 <28>

NCHU

00209567

97A01071

CE 260 <29>

NCHU

00209414

97A01056

CE 260 <3>

NCHU

00209576

97A01072

CE 260 <31>

NCHU

00209585

97A01073

CE 260 <32>

NCHU

00209594

97A01074

CE 260 <34>

NCHU

00209601

97A01075

CE 260 <36>

NCHU

00209423

97A01057

CE 260 <5>

NCHU

00209432

97A01058

CE 260 <7+8>

NCHU

00209996

97A01118

CE 299 <108>

NCHU

00210006

97A01119

CE 299 <111>

NCHU

00210015

97A01120

CE 299 <112>

NCHU

00210024

97A01121

CE 299 <115>

NCHU

00209683

97A01084

CE 299 <20>

NCHU

00209692

97A01085

CE 299 <22+23>

NCHU

00209870

97A01105

CE 299 <66>

NCHU

00209889

97A01106

CE 299 <71>

NCHU

00209861

97A01104

CE 299 <72>

NCHU

00209905

97A01108

CE 299 <75>

NCHU

00209932

97A01111

CE 299 <79>

NCHU

00209941

97A01112

CE 299 <82>

NCHU

00209950

97A01113

CE 299 <84>

NCHU

00209969

97A01114

CE 299 <88>

NCHU

00231827

97A05314

China Hybrid

TNDAIS

94A00286

CI 64

TARI

94A00288

Cimmyt-A 21

TARI

94A00287

Cimmyt-A 6

TARI

94A00289

CM 103

TARI

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00290

CM 103 <0202>

TARI

94A00291

CM 105

TARI

94A00292

CM 109

TARI

94A00293

CM 109 <0202>

TARI

94A00294

CM 201

TARI

94A00295

CM 201 <0202>

TARI

95A05900

COMP 2J-4

TNDAIS

00209790

97A01095

CW 245 <43>

NCHU

95A05901

D

TNDAIS

00177104

96A05176

DEC-107-1

TNDAIS

00177113

96A05177

DEC-109-1

TNDAIS

00231836

97A05317

Deccan 105

TNDAIS

00177202

96A05186

DK 999-1

TNDAIS

94A00296

F 44

TARI

94A00297

FLA-2AT-112

TARI

94A00299

FLA-2AT-114

TARI

94A00300

FLA-2AT-115

TARI

94A00301

FLA-2AT-116

TARI

94A00302

FLA-2AT-117

TARI

94A00310

FLA-2BT-104

TARI

94A00311

FLA-2BT-106

TARI

94A00303

FLA-2BT-54

TARI

94A00304

FLA-2BT-55

TARI

94A00305

FLA-2BT-66

TARI

94A00306

FLA-2BT-68

TARI

94A00307

FLA-2BT-73

TARI

94A00308

FLA-2BT-75

TARI

94A00309

FLA-2BT-81

TARI

94A00298

FLA-2TA-113

TARI

94A00312

GA 209

TARI

96A07478

GP 0001

NCHU

96A07479

GP 0002

NCHU

96A07480

GP 0003

NCHU

96A07481

GP 0004

NCHU

96A07482

GP 0005

NCHU

96A07483

GP 0006

NCHU

96A07484

GP 0007

NCHU

96A07485

GP 0008

NCHU

96A07486

GP 0009

NCHU

96A07487

GP 0010

NCHU

96A07488

GP 0011

NCHU

96A07489

GP 0012

NCHU

96A07490

GP 0013

NCHU

96A07491

GP 0014

NCHU

96A07492

GP 0015

NCHU

96A07493

GP 0016

NCHU

96A07494

GP 0017

NCHU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

96A07495

GP 0018

NCHU

96A07496

GP 0019

NCHU

96A07497

GP 0020

NCHU

96A07498

GP 0021

NCHU

96A07499

GP 0022

NCHU

96A07500

GP 0023

NCHU

96A07501

GP 0024

NCHU

96A07502

GP 0025

NCHU

96A07503

GP 0026

NCHU

96A07504

GP 0027

NCHU

96A07505

GP 0028

NCHU

96A07506

GP 0029

NCHU

96A07507

GP 0030

NCHU

96A07508

GP 0031

NCHU

96A07509

GP 0032

NCHU

96A07510

GP 0033

NCHU

96A07511

GP 0034

NCHU

96A07512

GP 0035

NCHU

96A07513

GP 0036

NCHU

96A07514

GP 0037

NCHU

96A07515

GP 0038

NCHU

96A07516

GP 0039

NCHU

96A07517

GP 0040

NCHU

96A07518

GP 0041

NCHU

96A07519

GP 0042

NCHU

96A07520

GP 0043

NCHU

96A07521

GP 0044

NCHU

96A07522

GP 0045

NCHU

96A07523

GP 0046

NCHU

96A07524

GP 0047

NCHU

96A07525

GP 0048

NCHU

96A07526

GP 0049

NCHU

96A07527

GP 0050

NCHU

96A07528

GP 0051

NCHU

96A07529

GP 0052

NCHU

96A07530

GP 0053

NCHU

96A07531

GP 0054

NCHU

96A07532

GP 0055

NCHU

96A07533

GP 0056

NCHU

96A07534

GP 0057

NCHU

96A07535

GP 0058

NCHU

96A07536

GP 0059

NCHU

96A07537

GP 0060

NCHU

96A07538

GP 0061

NCHU

96A07539

GP 0062

NCHU

96A07540

GP 0063

NCHU

96A07541

GP 0064

NCHU

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

96A07542

GP 0065

NCHU

96A07543

GP 0066

NCHU

96A07544

GP 0067

NCHU

96A07545

GP 0068

NCHU

96A07546

GP 0069

NCHU

96A07547

GP 0070

NCHU

96A07548

GP 0071

NCHU

96A07549

GP 0072

NCHU

96A07550

GP 0073

NCHU

96A07551

GP 0074

NCHU

96A07552

GP 0075

NCHU

96A07553

GP 0076

NCHU

96A07554

GP 0077

NCHU

97A05489

GP 0158

NCHU

97A05490

GP 0159

NCHU

97A05491

GP 0160

NCHU

97A05492

GP 0161

NCHU

97A05493

GP 0162

NCHU

97A05504

GP 0173

NCHU

97A05505

GP 0174

NCHU

97A05506

GP 0175

NCHU

97A05507

GP 0176

NCHU

97A05508

GP 0177

NCHU

97A05494

GP 0178

NCHU

97A05495

GP 0179

NCHU

97A05496

GP 0180

NCHU

97A05497

GP 0181

NCHU

97A05498

GP 0182

NCHU

97A05499

GP 0183

NCHU

97A05500

GP 0184

NCHU

97A05501

GP 0185

NCHU

97A05502

GP 0186

NCHU

97A05503

GP 0187

NCHU

94A00313

H 49

TARI

94A00314

H 55

TARI

94A00315

H 60

TARI

94A00322

H 632G

TARI

00016688

94A00316

H 84

TARI

94A00317

H 93

TARI

94A00323

H 93 <0202>

TARI

     
 

94A00318

H 95

 

TARI

 

94A00319

H 97

 

TARI

 

94A00320

H 98

 

TARI

94A00321

H 99

TARI

00256057

98A02566

He No Yu Mi

黑糯玉米

NPGRC

94A00324

HI 25

TARI

94A00325

HI 26

TARI

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

94A00326

HI 26A

TARI

94A00327

HI 27

TARI

94A00328

HI 27 <CM104>

TARI

94A00329

HI 28

TARI

94A00331

HI 29 <0202>

TARI

94A00330

HI 29A

TARI

94A00333

HI 30 <0202>

TARI

94A00332

HI 30A

TARI

94A00334

HI 31

TARI

94A00335

HI 33

TARI

94A00336

HI 34-1

TARI

94A00337

HI 34-3

TARI

94A00338

HI 34-4

TARI

94A00339

HI 34-5

TARI

94A00340

HI 34-7

TARI

00177408

96A05210

HN-3

TNDAIS

00232306

97A05379

Honey 268 93-1-2-1

TNDAIS

00177364

96A05204

Honey 388 1045

TNDAIS

00177355

96A05203

Honey 388 1076

TNDAIS

00177346

96A05202

Honey 388 65

TNDAIS

95A05903

Honey 388-12-1-2

TNDAIS

95A05902

HS8 SH2

TNDAIS

94A00341

Ical 210

TARI

94A00342

Ical 222 BR1

TARI

00231989

97A05333

IM 1-4-1-3

TNDAIS

00231970

97A05332

IM 3-15-8-1

TNDAIS

00232011

97A05336

IM 3-24-3-1

TNDAIS

00231961

97A05331

IM 3-9-5-1

TNDAIS

00232002

97A05335

IM 4-7-1-1

TNDAIS

00231998

97A05334

IM 6-15-5-2

TNDAIS

94A00344

INV 138

TARI

94A00345

INV 302

TARI

94A00343

INV 36

TARI

94A00346

INV 443

TARI

94A00347

INV 462

TARI

94A00348

INV 534

TARI

94A00349

INV 575

TARI

00231872

97A05322

IPB 911

TNDAIS

00177159

96A05181

IPB 929-1

TNDAIS

98A03232

Ji 823

823

NPGRC

98A03233

Ji 842

842

NPGRC

98A03234

Ji Zi 12

吉資12

NPGRC

00177042

96A05170

JOM-1-1

TNDAIS

00177060

96A05173

JSI/3012-1

TNDAIS

00231925

97A05327

KD/3702

TNDAIS

00177220

96A05189

KOSX3501-1

TNDAIS

00177239

96A05190

KOSX3503-1

TNDAIS

Zea mays Zea mays

永久碼

Acc. No.

暫時碼

Temp-id

品種名稱

Accession Name

品種中文名稱

Chinese Name

提供單位

Donor

00177248

96A05191

KTX 3501-1

 

TNDAIS

 

94A00350

KY 226

 

TARI

00177257

96A05192

L.W.H.W.-1

 

TNDAIS

00177293

96A05197

L.W.LY.I-3

 

TNDAIS

00177300

96A05198

L.W.LY.II-4

 

TNDAIS

00177284

96A05196

L.W.N.T.-1

 

TNDAIS

 

96A05194

L.W.P.-13-17

 

TNDAIS

00177328

96A05200

L.W.P.D.-13-21

 

TNDAIS

00177337

96A05201

L.W.P.TW.-2

 

TNDAIS

00177319

96A05199

L.W.P.TY.-11

 

TNDAIS

     

00177266

96A05193

L.W.S.L.-2

 

TNDAIS

00177275

96A05195

L.W.T.D.-1

 

TNDAIS

00177177

96A05183

LDSB-1-1

 

TNDAIS

00177097

96A05175

LUN-1-1

 

TNDAIS

00177186

96A05184

LVN-11-1

 

TNDAIS

00231934

97A05328

LVN-12

 

TNDAIS

00231943

97A05329

LVN-20-1-5-2

 

TNDAIS

00232146

97A05350

LW D.B.

 

TNDAIS

00232164

97A05353

LW F.L.

 

TNDAIS

00232119

97A05347

LW H.N.

 

TNDAIS

     

00232182

97A05355

LW H.O.

TNDAIS

97A05351

LW J/

TNDAIS

00232155

97A05352

LW J/

TNDAIS

00232226

97A05359

LW L.Y.

TNDAIS

00232235

97A05360

LW L.Y.

TNDAIS

00232244

97A05361

LW N.T.

TNDAIS

00232173

97A05354

LW P.O.

TNDAIS

00232217

97A05358

LW Q.S.

TNDAIS

00232128

97A05348

LW SL

TNDAIS

97A05362

LW SL 1-2-1-2

TNDAIS

     

97A05365

LW SL 3-2-3-4

TNDAIS

97A05363

LW SL 4-2-6-1

TNDAIS

97A05364

LW SL 8-3-1-1-2

TNDAIS

00232191

97A05356

LW T.D.

TNDAIS

00232208

97A05357

LW T.D.

TNDAIS

00232137

97A05349

LW Y.J.

TNDAIS

00232084

97A05344

LW/0

TNDAIS

00232093

97A05345

LWD/

TNDAIS

00232100

97A05346

LWD/

TNDAIS

95A05904

LY22-4

TNDAIS

94A00352

M 14

TARI

94A00351

MIT 11

TARI

94A00354

MO 17C1

TARI

94A00355

MO 40

TARI

94A00356

MO 43

TARI

94A00353

MO 5

TARI

96A04438

MP 10-1

TARI